BUSINESS COACH


Coaching on yhä merkittävämpi johtamisen ja vuorovaikutuksen työkalu organisaatioissa.  

Coaching on tutkittuihin menetelmiin perustuva kohtaamisen taito, joka tarjoaa käytännön työkaluja ihmisen ajattelun, päätöksentekokyvyn, kehittymisen, oppimisen ja suoriutumisen vahvistamiseen.

Business coaching on erityisesti organisaatioissa ja työelämän kontekstissa tapahtuvaa coachingia, joka samalla huomioi koko ihmisen tilanteen. Coachaava ote perustuu aina ihmistä arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen. Huolehdimme korkeatasoisista palveluistamme kehittämällä itseämme jatkuvasti. Olemme Certified Business Coach® .

MITÄ ON COACHING?

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

COACHINGIN HYÖDYT

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia:

Yksilötasolla:

  • yhteistyö paranee merkittävästi,
  • sitoutuminen ja työtyytyväisyys lisääntyy
  • erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät
  • itsensä johtaminen kehittyy ja paranee
  • vahvuuksien, osaamisen ja voimavarojen tehokkaampi hyödyntäminen

Yritystasolla:

  • tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat
  • asiakastyytyväisyys paranee
  • tiimien tehokkuus kasvaa
  • organisaation sitoutuneisuus vahvistuu


Team Lead/Myynninmaailma

"Hyvä prosessi kokonaisuudessaan. Sain selkeytettyä itseäni mietityttäneitä asioita, jäsenneltyä niitä ja muutettua ne myös konkreettisiksi toimenpiteiksi. Täydet pisteet coachille. Positiivista, auttavaa, rakentavaa ja ylösnostavaa tukea. Kiitos, että sain puhua juuri niistä asioita, jotka sillä hetkellä vaikuttivat minuun Kiitos, että sain olla oma itseni. "

Asiakaspalautteet

❈ 


 

❈ 

Ole yhteydessä, jutellaan lisää!