TIIMI-JA RYHMÄCOACHING

Tiimi- ja ryhmäCoaching

Olemme Group & Team Coaching Diploma -koulutuksen käyneitä, joka on coachingin jatkokoulutusohjelma. Meillä ammattimaiset tiedot, taidot ja työvälineet coachingin toteuttamiseen ryhmä- ja tiimikontekstissa.

KOHTI HUIPPUTIIMIÄ

Oletteko matkanne alussa, vai kenties jo kokenut porukka? Kaipaatteko tukea matkallanne kohti päämääräänne vai kenties päämääränne kaipaa tarkennusta ja yhteisiä linjauksia? Etenevätkö kaikki tiiminne jäsenet saman suuntaisesti vai kenties tiimin jäsenistä kaikki eivät sitoudu yhteisiin sopimuksiin? Tunnetko tiimiläisesi vahvuudet vai kenties kartatte heikkouksianne vahvuuksien jäädessä varjoon? Voitko loistaa ja antaa muidenkin tiimiläisten loistaa? Koetteko yhdessä onnistumisia ja tuuletatte niitä lujaa? Jne. 

Huipputiimiksi ei tulla sattumalta, vaan määrätietoisen työskentelyn voimalla.  Joukkueena toimiminen edellyttää pitkäjänteistä työtä, jossa tiimi joutuu käymään läpi myös epämieluisia ja vaikeita asioita.

Avoin ja psykologisesti turvallinen työilmapiiri vaatii tiimiläisiltä työtä, halua ja kykyä altistaa itsensä ja ajattelunsa toisten nähtäväksi. Tämä edellyttää tiimiläisiltä rohkeutta tuoda oma keskeneräisyys ja ihmisyys näkyville niin itselleen kuin koko tiimille. Tärkeää on yhteinen luottamusta siitä, että tiimissä ollaan samalla puolella menossa yhteiseen suuntaan.

Kun yllämainitut tekijät ovat kunnossa, on tiimillä erinomaiset mahdollisuudet toimia huippujoukkueena. Tuloksen tekemiseen tarvitaan joukkueena toimimista ja selkeää suuntaa, riittävää henkilökohtaista taitotasoa, kykyä itsensä johtamiseen sekä onnistumista tukevia resursseja. Koko paketin ollessa kasassa, on tiimillä edellytykset maailmanluokan suorituksiin.

Oli tiiminne tilanne mikä tahansa, kehittyminen vaatii aina hintansa eikä tiimityö välttämättä ole vain ihanaa ja voimauttavaa yhdessäoloa. Tästä johtuen tiimit sekä team leadit hyötyvät merkittävästi, saadessaan käyttöönsä ulkopuolisen tiimien kehittämisen ammattilaisen. Ulkopuolinen ammattilaisen tarjoama turvallinen coach-prosessi, jossa myös haastavia ja vaikeita asioita voidaan käsitellä rakentavalla tavalla. Tämä on monille tiimeille voimakas oppimiskokemus, jolla on parhaimmillaan myönteisiä, pitkälle tulevaisuuteen heijastuvia vaikutuksia.