KOULUTUKSET JA VALMENNUKSET

Koulutukset ja valmennukset

Mitä tahansa työhyvinvointiin liittyvää koulutusta tai valmennusta organisaationne tarvitseekaan, käänny puoleemme. Olemme valmiita räätälöimään yhdessä kanssanne paketin, joka palvelee juuri teidän tarpeitanne.

Alla olevissa teksteissä kuvaamme lisää eri menetelmiämme. Näistä voimme tehdä teille paketin, joissa näiden menetelmien työkalut suunnitellaan juuri teidän tarpeitanne palvellen.

Kaikkien menetelmiemme taustalla on vahva teoreettinen viitekehys eli näiden vaikuttavuudet ovat mitattavissa. Työkalumme perustuvat tutkittuun tietoon!

Hyvinvointia tukevia menetelmiämme

Koulutuksissa ja valmennuksissa hyödyntämiämme työkaluja

POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JOHTAMISESSA

Tiedätkö jo vahvuutesi johtajana tai työskenteletkö vahvuusalueellasi? Miten myönteinen ja arvostava ilmapiiriä luodaan? 

Positiivinen johtaminen kytkeytyy johtamisen psykologiseen orientaatioon, jonka mukaisesti johtaminen on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa psykologista ihmistyötä. Keskeistä on, että johtajalla tai esimiehellä on kykyä, halua ja aikaa olla aidosti läsnä, kohdata ja kuunnella johdettaviaan. Erityisen tärkeää tämä on muutostilanteissa, joissa korostuvat psykologisen turvallisuuden, luottamuksen ja toivon ylläpitäminen. 

Luottamus voi syntyä vain vuorovaikutuksessa, arjen teoissa ja toiminnassa, jossa esimies itse osoittaa luotettavuutta, avoimuutta, kyvykkyyttä ja myötätuntoa. 

Positiivinen johtaminen on johtamista omalla esimerkillä, arvoilla ja myönteisellä visiolla, jolloin johtaminen korostaa myönteisten ihmissuhteiden ja ilmapiirin merkitystä.

 Esimiehet tarvitsevat osaamista sekä yksilöllisten vahvuuksien että ryhmien yhteistyön ja vuorovaikutuksen johtamiseen. Ihmiset voivat kukoistaa ja innostua, kun heidän vahvuutensa on otettu käyttöön. Vahvuuksien hyödyntäminen on avain myös arvostuksen kokemiseen. 

Arvostuksen ja innostuksen ilmapiirissä korostuvat myönteiset tunteet, jotka lisäävät luovuutta, parantavat ongelmanratkaisua ja ja yhteistyötä sekä vahvistavat hyvinvointia. Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä ihmiset ovat myös halukkaita osaamisensa jakamiseen.VOIMAKEHÄ®️

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen. Se perustuu nk. laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit.

 
​VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

 
VOIMAKEHÄ perustuu humanistiseen ja positiiviseen psykologiaan sekä sosio-konstruktivistiseen näkemykseen opetuksesta, ohjauksesta ja johtamisesta.

MINDFULNESS TYÖSSÄ

Tiesitkö, että tietoisuustaitoja (mindfulness) hyödynnetään yhä useammin niin johtamisen, tiimityön, tuottavuuden kuin hyvinvoinninkin kehittämisessä?

Tunnetko jo niitä hyötyjä, joita mindfulness voisi tuoda sinulle ja organisaatiollesi?

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo antaa meille taitoa johtaa omaa mieltämme, olla aidosti läsnä elämässämme ja keskittyä olennaiseen. Työssä se tarkoittaa vähempää stressiä ja nopeampaa palautumista kuormittavista tilanteista. 

Mindfulness taidot lisäävät kykyjämme onnistua työn paineiden, keskeytysten ja tietotulvan keskellä ja kehittää ongelmanratkaisu-, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaitojamme. 

Milloin viimeksi tunsit itsesi täysin levolliseksi, hyvinvoivaksi ja keskittyneeksi?

Ole yhteydessä, niin voimme räätälöidä juuri teidän tarpeisiinne vastaavan paketin.